wtorek, 27 stycznia 2015

WYNIKI

Zapraszam na kolejne wyniki konkursu, aktualnie tylko program gługi ale do końca dzisiejszego dnia pojawią się wyniki programu krótkiego i free style. Dodatkowo niespodzianka, w każdym programie są cztery, a nie trzy dni rozgrywek! Mały bonus od Sfinksa ;)

PROGRAM DŁUGI
DZIEŃ I
PREZENTACJA KONI, POKAZ
Znów zgłosiła się masa hanowerów, więc obowiązuje podział na hanowery i inne rasy.
HANOWERY
1. Nunabell, Error 53, Candy Crush, Lord Liberator, Len Tao, R-Star, Age of Hero, Targaryen, Suzeren Evita, Fonseca, Gert of Milestone, Age of Ultron, Apple Fresh, Queen of Persia, Pardon Me, Quantisimus
2. Pure Bling, Tesseract Active, Norway CS, Don Primero, Xiancai Lei Sheng
3. Cornet, Riddick, Argo Champagne, Charlotte
INNE
1. Dark Chocolate GW, Zig Zag, Baratheon, Shukrani, Ballantines, Stellaluna, Black Porfavor, Huang He, Resistance, Panicz Dworu
2. About It, Joly, Tropical Possion
3. Kassala, Damon Hill, Zalvo

KLASA L
1. X-Kid, Kassala, Forchello, Carnage, Jally Good Time, Senbonzakura, Ashita, Stellaluna, Gamora, Miss Potts, Tesseract Active, Prenceses Gece
2. Nafla CA, Crazy Sex, Philosopher's Rush, Cascade, Zalvo, Windy Hollow, Nebula, Branwalather, Joly, Salimah Min Allah
3. Imperial Rush, Ajmal Sahaab, Born to Love, Tropical Possion, Zingara, About It

KLASA P
1. Bliss, Lauror Gray Dancer, Len Tao, Kuzuri, Ajmal Sahaab, Crazy Sex, Black Porfavor, Suzeren Evita, Apple Fresh, Cinnamon, Shagran Al Nasser, Error 53, Nunabell, Punisher, Aurea Dicta
2. Ashtray Heart, Imperial Rush, Imperial Magnm, Sea Breeze, Hanshin, Selket Halima, Mefisto, Black Widow, Kill Bill, Ashita
3. Philosopher's Rush, Salimah Min Allah, Stellaluna, Senbonzakura, Born To Love, Yateem Al Shabat, Sherlock

KLASA N
1. Dannyl, Fonseca, Kill Bill, Imperial Magnum, Candy Crush, Targaryen, Hanshin, Pardons Pride, Farima, Lord Liberator, Baratheon, Ashtray Heart, Cheyenne
2. Cortina de Jive, Zig Zag, Cayenne, Bliss, Quantisimus, Redute Hamp, Pure Bling
3. Lauror Gray Dancer, Cinnamon, Yateem Al Shabat, Sleket Halima, Age of Hero, Queen of PersiaDZIEŃ II
KLASA L
1. Imperial Rush, About It, Nafla CA, Carnage, Branwalather, Philosopher's Rush, Windy Hollow, Born to Love, Tropical Possion, Nebula, Tesseract Active, Zingara
2. Forchello, Senbonzakura, Salimah Min Allah, Cascade, Zalvo, Ashita, Miss Potts, Jally Good Time, Joly, Ajmal Sahaab
3. X-Kid, Crazy Sex, Stellaluna, Gamora, Prenceses Gece, Kassala

KLASA P
1. Bliss, Imperial Rush, Len Tao, Kuzuri, Imperial Magnum, Crazy Sex, Black Widow, Sherlock, Sea Breeze, Philosopher's Rush, Shagran Al Nasser, Error 53, Kill Bill, Mefisto, Yateem Al Shabat
2. Aurea Dicta, Lauror Gray Dancer, Salimah Min Allah, Apple Fresh, Hanshin, Selket Halima, Punisher, Black Porfavor, Nunabell, Ashita
3. Cinnamon, Ajmal Sahaab, Stellaluna, Senbonzakura, Born To Love, Ashtray Hear, Suzeren Evita

KLASA N
1. Ashtray Heart, Candy Crush, Kill Bill, Imperial Magnum, Fonseca, Quantisimus, Hanshin, Pardons Pride, Cortina de Jive, Redute Hamp, Baratheon, Age of Hero, Targaryen
2. Selket Halima, Queen of Persia, Cayenne, Bliss, Cheyenne, Lord Liberator, Pure Bling
3. Lauror Gray Dancer, Cinnamon, Yateem Al Shabat, Farima, Dannyl, Zig Zag

KLASA C
1. Mylo Xyloto, Koheilan Hafeed, R-Star, Gert of Milestone, Malahar, Shukrani, Riddick, Raistlin Day, Cornet, Age of Ultron
2. Pardon Me, Malek Al Hattal, Dannyl, Charlotte, Pardons Pride
3. Resistance, Argo Champagne, Huag He

KLASA CC
1. Panicz Dworu, Darkness Dawn, Remember Me, Cappuccino, Telesto, Ballantines
2. Raistlin Day, Mylo Xyloto, Koheilan Hafeed
3. Shukrani, Malahar

KLASA CS
1. Remeber Me, Ballantines, Malahar, Telesto
2. Apperitive, Concorde
3. Shukrani, Koheilan Hafeed

Ponownie proszę o zwrócenie uwagi na regulamin, niektóre konie zostały zgłoszone do klas CS i GP KUR nie biorąc udziału w zwykłym GP, następnym razem może grozić dyskwalifikacją, dziś tylko upomnienie.
KLASA GP
1. Soldier's Poem, Totillas, Dark Chocolate GW, Ballantines, Damon Hill, Malahar, Concorde, Don Primero, Class A Team Girl, Norway CS
2. Can't Fire Me, Xiancai Lei Sheng, Gavinov
3. Telesto, Northern Light, Death ValleyDZIEŃ III
KLASA L
1. Crazy Sex, Jally Good Time, X-Kid, Gamora, Philosopher's Rush, Tropical Possion, Windy Hollow, Miss Potts, Stellaluna, Kassala, Tesseract Active, Zingara
2. Forchello, Senbonzakura, Salimah Min Allah, Nafla CA, Nebula, Ashita, Carnage, About It, Joly, Ajmal Sahaab
3. Cascade, Born to Love, Imperial Rush, Branwalather, Prenceses Gece, Zalvo

KLASA P
1. Crazy Sex, Ajmal Sahaab, Black Porfavor, Suzeren Evita, Born to Love, Aurea Dicta, Punisher, Apple Fresh, Kill Bill, Lauror Gray Dancer, Philosopher's Rush, Shagran Al Nasser, Hanshin, Cinnamon, Nunabell, Yateem Al Shabat
2. Ashtray Heart, Salimah Min Allah, Sherlock, Error 53, Selket Halima, Black Widow, Len Tao, Mefisto, Ashita
3. Senbonzakura, Imperial Rush, Stellaluna, Sea Breeze, Imperial Magnum, Bliss, Kuzuri

KLASA N
1. Lauror Gray Dancer, Candy Crush, Cayenne, Kill Bill, Cheyenne, Quantisimus, Selket Halima, Pardons Pride, Dannyl, Pure Bling, Zig Zag, Cinnamon, Queen of Persia, Targaryen
2. Ashtray Heart, Age of Hero, Yateem Al Shabat, Bliss, Fonseca, Lord Liberator, Redute Hamp
3. Hanshin, Cortina de Jive, Farima, Imperial Magnum, Baratheon

KLASA C
1. Pardon Me, Malek Al Hattal, Gert of Milestone, Dannyl, Huang He, Resistance, Koheilan Haffed, Cornet, Argo Champage
2. Charlotte, Mylo Xyloto, Age of Ultron, Shukrani, Pardons Pride, R-Star
3. Riddick, Malahar, Raistlin Day

KLASA CC
1. Panicz Dworu, Malahar, Ballantines, Shukrani, Mylo Xyloto, Koheilan Hafeed
2. Telesto, Remember Me, Cappuccino
3. Darkness Dawn, Raistlin Day

KLASA CS
1. Remeber Me, Ballantines, Apperitive, Koheilan Hafeed
2. Telesto, Shukrani
3. Malahar, Concorde

KLASA GP
1. Soldier's Poem, Norway CS, Can't Fire Me, Ballantines, Gavinov, Malahar, Telesto, Totilas, Concorde, Don Primero
2. Death Valley, Class A Tem Girl, Damon Hill
3. Xiancai Lei Sheng, Northern Light, Dark Chocolate GWDZIEŃ IV
KLASA C
1. Riddick, Malek Al Hattal, Gert of Milestone, Mylo Xyloto, Huang He, Argo Champagne, Shukrani, Charlotte, Age of Ultron, R-Star
2. Koheilan Hafeed, Pardon Me, Raistlin Day, Dannyl
3. Resistance, Malahar, Cornet, Pardons Pride

KLASA CC
1. Cappuccino, Darkness Dawn, Remember Me, Telesto, Railstlin Day, Ballantines
2. Koheilan Hafeed, Shukrani, Panicz Dworu
3. Malahar, Mylo Xyloto

KLASA CS
1. Telesto, Shukrani, Malahar, Concorde
2. Ballantines, Apperitive
3. Koheilan Hafeed, Remember Me

KLASA GP
1. Northern Light, Totilas, Dark Chocolate GW, Ballantines, Gavinov, Malahar, Concorde, Damon Hill, Telesto, Xiancai Lei Sheng
2. Norway CS, Don Primero, Can't Fire Me
3. Death Valles, Soldier's Poem, Class A Team Girl

PREZENTACJA KONI, POKAZ
HANOWERY
1. Don Primero, Error 53, Candy Crush, Riddick, Len Tao, Argo Champagne, Xiancai Lei Sheng, Targaryen, Cornet, Fonseca, Gert of Milestone, Norway CS, Tesseract Active, Charlotte, Pure Bling, Quantisimus
2. Pardon Me, Apple Fresh, Age of Ultron, Nunabell, Age of Hero
3. Suzeren Evita, Lord Liberator, R-Star, Queen of Persia
INNE
1. Zalvo, About It, Baratheon, Huang He, Ballantines, Kassala, Panicz Dworu, Shukrani, Joly, Damon Hill
2. Dark Chokolate GW, Black Porfavor, Stellaluna
3. Resistance, Zig Zag, Tropical Possion

GRAND PRIX KUR
1. Totilas, Ballantines, Northern Light, Telesto, Norway CS, Don Primero, Dark Chocolate GW, Class A Team Girl, Gavinoc
2. Can't Fire Me, Concorde, Xiancai Lei Sheng, Damon Hill
3. Death Valley, Northern Light

GRAND PRIX SPECIAL
1. Ballantines, Norway CS, Northern Light, Telesto, Xiancai Lei Sheng, , Death Valley, Damon Hill
2. Northern Light, Class A Team Girl, Gavinov, Don Primero
3. Concorde, Dark Chocolate GW
PROGRAM KRÓTKI
DZIEŃ I
PREZENTACJA KONI, POKAZ
HANOWERY
1. Apple Fresh, Quantisimus, Targaryen, Queen of Persia, Candy Crush, Pardon Me, Nunabell, Error 53, Cornet, Age of Ultron, R-Star, Norway CS, Lord Liberator, Age of Hero, Suzeren Evita, Len Tao
2. Argo Champagne, Don Primero, Fonseca, Xiancai Lei Sheng, Charlotte
3. Pure Bling, Tesseract Active, Gert of Milestone, Riddick
INNE
1. Black Porfavor, Tropical Possion, Resistance, Huang He, Kassala, Zig Zag, Damon Hill, Shukrani, Stellaluna, Panicz Dworu
2. Baratheon, Ballantines, Zalvo
3. Joly, Dark Chocolate GW, About It

KLASA C
1. Malahar, Gert of Milestone, Age of Ultron, Dannyl, Huang He, Resistance, Pardons Pride, Cornet, Pardon Me, Riddick
2. Mylo Xyloto, Argo Champagne, Raistlin Day, Charlotte
3. Shukrani, Koheilan Hafeed, Malek Al Hattal, R-Star

KLASA CC
1. Malahar, Ballantines, Mylo Xyloto, Shukrani, Koheilan Hafeed, Panicz Dworu
2. Telesto, Remember Me, Cappuccino
3. Raistlin Day, Darkness Dawn

KLASA CS
1. Remember Me, Shukrani, Telesto
2. Apperitive, Concorde
3. Malahar, Koheilan Hafeed, Ballantines

KLASA GP
1. Can't Fire Me, Soldier's Poem, Norway CS, Don Primero, Death Valley, Gavinov, Damon Hill, Telesto, Xiancai Lei Sheng
2. Concorde, Northern Light, Malahar, Ballantines
3. Dark Chocolate GW, Class A Team GirlDZIEŃ II
KLASA L
1. Branwalather, Anyi, About It, Stellaluna, Miss Potts, Imperial Rush, Jally Good Time, Forchello, Ashita, Nebula, Zalvo, Kassala, Tesseract Active, Zingara, Akkarin, Gamora
2. Nafla CS, Senbonzakura, Bailando, Born to Love, Prencese Gece, Philosopher's Rush, Carnage, Cascade, Ajmal Sahaab
3. X-Kid, Joly, Crazy Sex, Tropical Possion, Salimah Min Allah, Windy Hollow, Pompeii

KLASA P
1. Ashita, Punisher, Sea Breeze, Len Tao, Stellaluna, Mefisto, Black Widow, Sherlock, Error 53, Imperial Magnum, Suzeren Evita, Shagran Al Nasser, Paradise, Selket Halima, Pompeii, Salimah Min Allah, Nunabell, Imperial Rush
2. Cinnamon, Philosopher's Rush, Kill Bill, Hanshin, Apple Fresh, Black Porfavor, Senbonzakura, Crazy Sex
3. Aurea Dicta, Yateem Al Shabat, Born to Love, Ajmal Sahaab, Lauror Gray Dancer, Bliss, Kuzuri

KLASA N
1. Imperial Magnum, Cortina de Jive, Dannyl, Farima, Fonseca, Lord Liberator, Selket Halima, Hanshin, Queen of Persia, Pure Bling, Age of Hero, Cinnamon, Baratheon, Targaryen
2. Quantisimus, Cayenne, Candy Crush, Bliss, Cheyenne, Redute Hamp
3. Pardons Pride, Paradise, Yateem Al Shabat, Lauror Grey Dancer, Kill Bill, Zig Zag

KLASA C
1. Charlotte, Shukrani, Gert of Milestone, Dannyl, Huang He, Age of Ultron, Malahar, Pardons Pride, Riddick, R-Star
2. Koheilan Hafeed, Mylo Xyloto, Argo Champagne, Malek Al Hattal, Raistlin Day
3. Resistance, Pardon Me, Cornet

KLASA CC
1. Telesto, Ballantines, Remember Me, Cappuccino, Darkness Dawn, Panicz Dworu
2. Malahar, Mylo Xyloto, Shukrani
3. Koheilan Hafeed, Raistlin Day

KLASA CS
1. Concorde, Shukrani, Malahar, Koheilan Hafeed
2. Apperitive, Remember Me
3. Ballantines, Telesto

KLASA GP
1. Death Valley, Xiancai Lei Sheng, Dark Chocolate GW, Malahar, Norway CS, Damon Hill, Class A Team Girl, Gavinov, Concorde, Don Primero
2. Telesto, Northern Light, Ballantines
3. Soldier's Poem, Can't Fire MeDZIEŃ III
KLASA L
1. Carnage, Philosopher's Rush, X-Kid, Stellaluna, Nafla CA, Jally Good Time, Windy Hollow, Ashita, Nebula, Miss Potts, Pompeii, Kassala, Tesseract Active, Zingara, Prencese Gece, Tropical Possion
2. Anyi, Senbonzakura, About It, Salimah Min Allah, Imperial Rush, Forchello, Branwalather, Joly, Ajmal Sahaab
3. Akkarin, Cascade, Crazy Sex, Gamora, Born To Love, Zalvo, Bailando

KLASA P
1. Ashita, Black Porfavor, Sea Breeze, Len Tao, Stellaluna, Kuzuri, Black Widow, Apple Fresh, Error 53, Kill Bill, Suzeren Evita, Hanshin, Born to Love, Selket Halima, Pompeii, Aurea Dicta, Nunabell, Senbonzakura
2. Imperial Magnum, Yateem Al Shabat, Shagran Al Nasser, Sherlock, Punisher, Bliss, Crazy Sex, Philosopher's Rush
3. Imperial Rush, Cinnamon, Salimah Min Allah, Ajmal Sahaab, Lauror Gray Dancer, Paradise, Mefisto

KLASA N
1. Imperial Magnum, Pardons Pride, Dannyl, Cayenney, Fonseca, Redute Hamp, Kill Bill, Paradise, Quantisimus, Cheyenne, Queen of Persia, Lauror Gray Dancer, Baratheon, Zig Zag
2. Candy Crush, Yateem Al Shabat, Age of Hero, Cortina de Jive, Pure Bling, Lord Liberator
3. Cinnamon, Farima, Selket Halima, Hanshin, Bliss, Targaryen

KLASA C
1. Cornet, Mylo Xyloto, Raistlin Day, Koheilan Hafeed, Argo Champagne, Resistance, Malek Al Hattal, Riddick, Pardon Me, R-Star
2. Shukrani, Gert of Milestone, Huang He, Pardons Pride, Malahar
3. Age of Ultron, Dannyl, Charlotte

KLASA CC
1. Telesto, Koheilan Hafeed, Remember Me, Cappuccino, Shukrani, Mylo Xyloto
2. Darkness Dawn, Panicz Dworu, Raistlin Day
3. Ballantines, Malahar

KLASA CS
1. Remember Me, Ballantines, Apperitive, Telesto
2. Malahar, Concorde
3. Shukrani, Koheilan Hafees

KLASA GP
1. Gavinov, Telesto, Xiancai Lei Sheng, Damon Hill, Soldier's Poem, Malahar, Don Primero, Class A Team Girl, Norway CS, Can't Fire Me
2. Dark Chocolate GW, Concorde, Ballantines
3. Northern Light, Death ValleyDZIEŃ IV
KLASA L
1. Branwalather, Miss Potts, Anyi, Cascade, Zalvo, Nebula, Born to Love, Gamora, Crazy Sex, Ajmal Sahaab, Salimah Min Allah, Kassala, About It, Bailando, Prencese Gece, Tropical Possion
2. X-Kid, Senbonzakura, Tesseract Active, Nafla CA, Imperial Rush, Akkarin, Carnage, Joly, Ashita
3. Windy Hollow, Philosopher's Rush, Forchello, Jally Good Time, Pompeii, Stellaluna, Zingara

KLASA P
1. Lauror Grey Dancer, Punisher, Sea Breeze, Shagran Al Nasser, Len Tao, Bliss, Kuzuri, Black Widow, Apple Fresh, Sherlock, Cinnamon, Suzeren Evita, Hanshin, Paradise, Ashita, Salimah Min Allah, Mefisto, Imperial Rush
2. Imperial Magnum, Yateem Al Shabat, Kill Bill, Error 53, Black Porfavor, Stellaluna, Selket Halima, Ajmal Sahaab
3. Senbonzakura, Born to Love, Crazy Sex, Philosopher's Rush, Pompeii, Aurea Dicta, Nunabell

KLASA N
1. Cortina de Jive, Pardons Pride, Yateem Al Shabat, Cayenney, Fonseca, Candy Crush, Cinnamon, Farima, Lord Liberator, Targaryen, Queen of Persia, Bliss, Baratheon, Pure Bling
2. Redute Hamp, Imperial Magnum, Age of Hero, Paradise, Zig Zag, Quantisimus
3. Lauror Gray Dancer, Kill Bill, Selket Halima, Hanshin, Dannyl, Cheyenne

PREZENTACJA KONI, POKAZ
HANOWERY
1. Apple Fresh, Quantisimus, Targaryen, Queen of Persia, Candy Crush, Xiancai Lei Sheng, Don Primero, Error 53, Pure Bling, Gert of Milestone, Argo Champagne, Norway CS, Riddick, Tesseract Active, Fonseca, Len Tao
2. R-Star, Nunabell, Suzeren Evita, Pardon Me, Charlotte
3. Cornet, Age of Hero, Age of Ultron, Lord Liberator
INNE
1. Dark Chocolate GW, Joly, Kassala, Huang He, Tropical Possion, Zig Zag, Damon Hill, Baratheon, About It, Panicz Dworu
2. Shukrani, Resistance, Zalvo
3. Ballantines, Black Porfavor, Stellaluna

GRAND PRIX KUR
1. Damon Hill, Telesto, Xiancai Lei Sheng, Norway CS,Ballantines, Soldier's Poem, Gavinov, Dark Chocolate GW, Northern Light
2. Class A Team Girl, Death Valley, Don Primero
3. Can't Fire Me, Concorde

GRAND PRIX SPECIAL
1. Damon Hill, Concorde, Don Primero, Norway CS,Ballantines, Can't Fire Me, Gavinov, Dark Chocolate GW, Class A Team Girl
2. Death Valley, Nothern Light, Xiancai Lei Sheng
3. Soldier's Poem, Telesto
FREE STYLE
DZIEŃ I
PREZENTACJA KONI, POKAZ
HANOWERY
1. Apple Fresh, Quantisimus, Targaryen, Queen of Persia, Candy Crush, Charlotte, Cornet, Error 53, Pure Bling, Gert of Milestone, Age of Ultron, Lord Liberator, Riddick, R-Star, Fonseca, Len Tao
2. Tesseract Active, Nunabell, Suzeren Evita, Pardon Me, Xiancai Lei Sheng
3. Don Primero, Age of Hero, Argo Champagne, Norway CS
INNE
1. Resistance, Stellaluna, Kassala, Huang He, Ballantines, Zig Zag, Damon Hill, Black Porfavor, Tropical Possion, Panicz Dworu
2. Zalvo, Dark Chocolate GW, Joly
3. About It, Baratheon, Shukrani

KLASA L
1. Nafla CA, Kassala, Forchello, Carnage, Jally Good Time, Windy Hollow, About It, Stellaluna, Gamora, Miss Potts, Tesseract Active, Ajmal Sahaab, Nebula
2. Crazy Sex, X-Kid, Tropical Possion, Imperial Rush, Zalvo, Cascade, Branwalather, Joly, Salimah Min Allah
3. Senbonzakura, Philosopher's Rush, Born to Love, Zingara, Ashita

KLASA P
1. Born to Love, Hanshin, Len Tao, Kuzuri, Ajmal Sahaab, Senbonzakura, Black Porfavor, Sea Breeze, Apple Fresh, Cinnamon, Ashtray Heart, Error 53, Nunabell, Punisher, Aurea Dicta
2. Bliss, Imperial Rush, Imperial Magnm, Suzeren Evita, Lauror Grey Dancer, Selket Halima, Mefisto, Black Widow, Kill Bill, Ashita
3. Philosopher's Rush, Salimah Min Allah, Stellaluna, Crazy Sex, Shagran Al Nasser, Yateem Al Shabat, Sherlock

KLASA N
1. Dannyl, Fonseca, Kill Bill, Imperial Magnum, Zig Zag, Targaryen, Cinnamon, Bliss, Farima, Lord Liberator, Baratheon, Age of Hero, Cheyenne, Queen of Persia
2. Cortina de Jive, Pardons Pride, Cayenne, Quantisimus, Redute Hamp, Pure Bling
3. Lauror Gray Dancer, Hanshin, Yateem Al Shabat, Selket Halima, Candy CrushDZIEŃ II
KLASA L
1. Cascade, About It, X-Kid, Carnage, Branwalather, Stellaluna, Windy Hollow, Born to Love, Tropical Possion, Nebula, Tesseract Active, Zingara, Gamora
2. Forchello, Senbonzakura, Imperial Rush, Zalvo, Ashita, Miss Potts, Jally Good Time, Joly, Ajmal Sahaab
3. Nafla CA, Crazy Sex, Philosopher's Rush, Salimah Min Allah, Kassala

KLASA P
1. Yateem Al Shabat, Hanshin, Len Tao, Kuzuri, Ajmal Sahaab, Born to Love, Black Porfavor, Sea Breeze, Apple Fresh, Stellaluna, Error 53, Nunabell, Punisher, Aurea Dicta, Mefisto
2. Bliss, Imperial Rush, Crazy Sex, Suzeren Evita, Lauror Grey Dancer, Selket Halima, Black Widow, Kill Bill, Ashita
3. Philosopher's Rush, Salimah Min Allah, Cinnamon, Imperial Magnum, Shagran Al Nasser, Senbonzakura, Sherlock

KLASA N
1. Pure Bling, Kill Bill, Lauror Grey Dancer, Fonseca, Quantisimus, Hanshin, Zig Zag, Pardons Pride, Cortina de Jive, Redute Hamp, Baratheon, Queen of Persia
2. Cinnamon, Age of Hero, Cayenne, Bliss, Cheyenne, Lord Liberator, Candy Crush, Targaryen
3. Imperial Magnum, Selket Halima, Yateem Al Shabat, Farima, Dannyl

KLASA C
1. Malek Al Hattal, Gert of Milestone, Huang He, Shukrani, Riddick, Raistlin Day, Cornet, Argo Champagne, Dannyl
2. Pardon Me, Koheilan Hafeed, Charlotte, Pardons Pride, R-Star
3. Resistance, Age of Ultron, Malahar

KLASA CC
1. Panicz Dworu, Darkness Dawn, Koheilan Hafeed, Cappuccino, Telesto, Ballantines
2. Raistlin Day, Remember Me
3. Shukrani, Malahar

KLASA CS
1. Remeber Me, Ballantines, Malahar, Apperitive
2. Telesto, Concorde
3. Koheilan Hafeed, Shukrani

KLASA GP
1. Xiancai Lei Sheng, Death Valley, Dark Chocolate GW, Ballantines, Damon Hill, Can't Fire Me, Concorde, Don Primero, Class A Team Girl, Gavinov
2. Malahar, Soldier's Poem, Norway CS
3. Telesto, Northern Light, TotilasDZIEŃ III
KLASA L
1. Carnage, Born To Love, Tesseract Active, X-Kid, Gamora, Philosopher's Rush, Branwalather, Windy Hollow, Miss Potts, Stellaluna, Kassala, Zingara
2. Forchello, Senbonzakura, Salimah Min Allah, Nafla CA, Nebula, Ashita, About It, Joly, Ajmal Sahaab
3. Cascade, Zalvo, Imperial Rush, Tropical Possion, Crazy Sex

KLASA P
1. Crazy Sex, Mefisto, Black Porfavor, Suzeren Evita, Error 53, Aurea Dicta, Punisher, Apple Fresh, Kill Bill, Stellaluna, Philosopher's Rush, Shagran Al Nasser, Hanshin, Cinnamon, Nunabell, Salimah Min Allah
2. Ashtray Heart, Yateem Al Shabat, Sherlock, Born to Love, Selket Halima, Black Widow, Len Tao, Ajmal Sahaab, Ashita
3. Senbonzakura, Lauror Grey Dancer, Stellaluna, Sea Breeze, Imperial Magnum, Bliss, Kuzuri

KLASA N
1. Lauror Gray Dancer, Farima, Kill Bill, Cheyenne, Redute Hamp, Selket Halima, Candy Crush Pardons Pride, Hanshin, Pure Bling, Age of Hero, Cinnamon, Queen of Persia
2. Zig Zag, Cortina de Jive, Bliss, Fonseca, Targaryen, Lord Liberator, Quantisimus
3. Dannyl, Yateem Al Shabat, Cayenne, Imperial Magnum, Baratheon

KLASA C
1. Malek Al Hattal, Age of Ultron, R-Star, Riddick, Huang He, Resistance, Raistlin Day, Cornet, Argo Champage, Pardon Me
2. Charlotte, Gert of Milestone, Shukrani, Pardons Pride
3. Dannyl, Malahar, Koheilan Hafeed

KLASA CC
1. Cappuccino, Telesto, Ballantines, Darkness Dawn, Koheilan Hafeed
2. Malahar, Remember Me, Panicz Dworu
3. Shukrani, Raistlin Day

KLASA CS
1. Malahar, Ballantines, Apperitive, Remember Me
2. Telesto, Shukrani
3. Koheilan Hafeed, Concorde

KLASA GP
1. Xiancai Lei Sheng, Norway CS, Can't Fire Me, Ballantines, Gavinov, Malahar, Telesto, Totilas, Class A Team Girl, Don Primero
2. Death Valley, Northern Light, Soldier's Poem
3. Damon Hill, Concorde, Dark Chocolate GWDZIEŃ IV
KLASA C
1. Riddick, Malahar, Gert of Milestone, Resistance, R-Star, Argo Champagne, Shukrani, Charlotte, Age of Ultron
2. Pardons Pride, Pardon Me, Raistlin Day, Dannyl
3. Malek Al Hattal, Cornet, Koheilan Hafeed, Huang He

KLASA CC
1. Cappuccino, Darkness Dawn, Panicz Dworu, Shukrani, Railstlin Day, Ballantines
2. Koheilan Hafeed, Telesto
3. MalaharRemember Me

KLASA CS
1. Telesto, Ballantines, Apperitive, Concorde
2. Shukrani, Malahar
3. Koheilan Hafeed, Remember Me

KLASA GP
1. Death Valley, Norway CS, Dark Chocolate GW, Ballantines, Gavinov, Malahar, Concorde, Damon Hill, Telesto, Don Primero
2. Soldier's Poem, Xiancai Lei Sheng, Can't Fire Me
3. Northern Light, Totilas, Class A Team Girl

PREZENTACJA KONI, POKAZ
HANOWERY
1. Don Primero, Error 53, Candy Crush, Apple Fresh, Len Tao, Argo Champagne, Lord Liberator, Targaryen, Cornet, Fonseca, Gert of Milestone, Norway CS, Queen of Persia, Ahe of Hero, Suzeren Evita, Quantisimus
2. Pardon Me, Riddick, Age of Ultron, Nunabell, Charlotte
3. Pure Bling, Xiancai Lei Sheng, R-Star, Tesseract Active
INNE
1. Tropical Possion, Resistance, Baratheon, Huang He, About It, Kassala, Damon Hill, Dark Chocolate GW, Joly, Panicz Dworu
2. Shukrani, Black Porfavor, Stellaluna
3. Ballantines, Zig Zag, Zalvo

GRAND PRIX KUR
1. Totilas, Ballantines, Northern Light, Telesto, Norway CS, Don Primero, Concorde, Class A Team Girl, Gavinov, Soldier's Poem
2. Can't Fire Me, Northern Light, Xiancai Lei Sheng, Damon Hill
3. Dark Chocolate GW, Northern Light

GRAND PRIX SPECIAL
1. Don Primero, Norway CS, Soldier's Poem, Northern Light, Telesto, Xiancai Lei Sheng, Class A Team Girl, Damon Hill
2. Dark Chocolate GW, Class A Team Girl, Gavinov, Ballantines
3. Concorde, Northern Light


Dziękuję za cierpliwość, to były naprawdę długie wyniki. Naprawdę xd Crossu będą jeszcze dłuższe.

1 komentarz:

  1. o mamo, ze tez Ci sie chce, ja bym polegla xD

    dzieki za fajne wyniki dla naszych rumakow tak w ogole :D


    Port.

    OdpowiedzUsuń